CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Để đảm bảo quyền lợi của quý khach hàng khi liên hệ và mua hàng

tại fatacobentre.com. Công ty chúng tôi xin gửi đến cam kết bảo mật chi

tiết sau đây:

 

1) Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Để truy cập và  sử  dụng một số dịch vụ tại Website, khách hàng có thể

sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân ( Email, Họ

tên, Địa chỉ,Số điện thoại liên lạc..). Mọi thông tin kh ách hàng khai ph ải

đ ảm báo chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm

liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với

mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “ Chính sách bảo

mật” này. Khi cần thiết chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để

liên hệ trực tiếp với khách hàng với hình thức như: Gửi thư ngõ, Tư vấn

chăm sóc khách hàng, thông báo chương trình khuyến mãi…

 

2) Phạm vi sử dụng thông tin:

Chúng tôi có thể chia sẽ thông tin của khách hàng  như: tên, số điện

thoại, địa chỉ  cho dich vụ chuyển phát nhanh của  chúng tôi để giao

hang cho quý khách. Quý khách  có thể hủ nhận các thông tin đó bất kỳ

lúc nào bằng cách sử dụng chức năng huỷ đăng ký trong các  thông tin

quảng cáo.

 

3) Thời gian sử dụng thông tin:

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu

trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá

nhân của khách hàng ra ngoài.

Thông tin sẽ được lưu trữ vĩnh viễn cho đến khi quý khách không sử

dụng dịch vụ của chúng tôi nữa.

 

4) Những người và tổ chức có thể tiếp cận thông tin:

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho đơn vị giao hàng hoặc trường

hợp đặc biệt của các cơ quan quản lý và được sự cho phép của Nhà

nước

 

5) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 

CÔNG TY TNHH KD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

 

Hotline: 0283.8580442 – 0908171779

 

Email: fatacobentre.79@gmail.com

 

Địa chỉ: 79 Số 79 Mỹ An C, Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre.

 

6) Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khach hàng

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng bằng mọi hình

thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin

khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc

tiết lộ ngoài ý muốn.

Chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên bảo mật các thông tin liên quan

đến mật khẩu truy xuất của khách hàng và không nên chia sẽ với bất kỳ

người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người khách hàng

nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả các website đang mở.

 

7) Quyền lợi khách hàng

Quý khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có

quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của quý

khách hàng mà không mất phí, bất cứ lúc nào quý khách hàng cũng có

quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách

hàng cho mục tiếp thị.

 

8) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Các khiếu nại của khach hàng vui lòng gửi phản hồi về hotline :

0283.8580442 hoặc Email: fatacobentre.79@gmail.com

Các khiếu nại sẽ được chúng tôi giải quyết trong vòng 24h kể từ thời

điểm tiếp nhận được thông tin.

Các bài viết khác

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE
CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE