CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

 

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Để bảo vệ quyền lợi cho quý khach hàng khi mua hàng của

Fataco Bến tre.

Chúng tôi xin gửi đến chính sách giao nhận chi tiết như sau:

1) Thời gian giao hàng:

Khách hàng mua bằng hình thức chuyển khoản sẽ giao hàng nhanh

nhất

có thể tử 02-03 ngày cho khách hàng trên toàn quốc.

Lưu ý: Nếu có bất kỳ thay đổi gì chúng tôi sẽ chủ động liên hệ thông 

báo đến khách hàng

 

2) Chí phí giao hàng

Phù hợp theo biểu phí của đơn vị vận chuyển uy tín và chuyên nghiệp

quý khách hàng sẽ thanh toán sau khi nhận được hàng.

Các bài viết khác

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE
CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE