CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

 

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

-Quý khách hàng đến địa chỉ Công ty  và Chi nhánh Công ty để mua hàng

và thanh toán tiền mặt.

 

-Quý khách hàng liên hệ mua hàng và thanh toán bằng hình thức chuyển

khoản:

Chủ tài khoản: Công ty TNHH KD XNK Tổng hợp & DV FATACO Bến Tre

Số tài khoản: 116000008279

Ngân hàng: Vietin bank chi Nhánh 11.

Các bài viết khác

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE
CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE