CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

Lãnh đạo công ty nhận thưởng tại nước Lào

 

Lãnh đạo công ty nhận thưởng tại nước Lào

Giải thưởng 

  • "Top 100 Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc" .
  • "Top 100 Thương hiệu dịch vụ sản phẩm hội  nhập quốc tế" .
  • "Top 100 Nhà quản lý tài đức" .
 Việt Nam - Lào - Campichia năm 2014 .
 

FATACO President received awards at LAOS

Prizes:

  • Top 100 outstanding enterprises
  • Top 100 integration service brand international product
  • Top 100 Talented Manager

Vietnam – Laos – Cambodia 2014

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE
CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE