Thuốc “Bông Sen” tham gia Hội chợ Xúc tiến thương mại Việt – Lào do Bộ Công Thương hai nước tổ chức

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

Thuốc “Bông Sen” tham gia Hội chợ Xúc tiến thương mại Việt – Lào do Bộ Công Thương hai nước tổ chức

 

Thuốc “Bông Sen” tham gia Hội chợ Xúc tiến thương mại Việt – Lào do Bộ Công Thương hai nước tổ chức

 

Thuốc “Bông Sen” tham gia Hội chợ Xúc tiến thương mại Việt – Lào do Bộ Công Thương hai nước tổ chức từ ngày 02/07 đến 06/07/2015.

Lotus drug addiction medicines participated in Vietnam – Laos advantaged trading fair hosted by the two Ministry of industry and trade department from 2nd to 6th July 2015

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE
CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE