Các vị lãnh đạo Chính Phủ Việt Nam về thăm Bến Tre, Công ty FATACO

Các vị lãnh đạo Chính Phủ Việt Nam về thăm Bến Tre, Công ty FATACO

Các vị lãnh đạo Chính Phủ Việt Nam về thăm Bến Tre, Công ty FATACO

 

Các vị lãnh đạo Chính Phủ Việt Nam về thăm Bến Tre, Công ty FATACO

Các vị lãnh đạo Chính Phủ Việt Nam về thăm Bến Tre, Công ty FATACO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CH XHCN VIỆT NAM, NGÀI NGUYỄN XUÂN PHÚC CHỤP HÌNH LƯU NIỆM VỚI GIÁM ĐỐC FATACO_ BÀ NGUYỄN THỊ PHẤN 

 

 

NGUYÊN PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CH XHCN VIỆT NAM, NGÀI TRƯƠNG VĨNH TRỌNG CHỤP HÌNH LƯU NIỆM VỚI GIÁM ĐỐC FATACO_ BÀ NGUYỄN THỊ PHẤN 

Các vị lãnh đạo Chính Phủ Việt Nam về thăm Bến Tre, Công ty FATACO

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE
CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE