Ngày 04/05/2018, Côngty XNK FATACO Báo cáo điển hình trong Hội nghị do Bộ lao động TBXH tổ chức tại TPHCM

Ngày 04/05/2018, Côngty XNK FATACO Báo cáo điển hình trong Hội nghị do Bộ lao động TBXH tổ chức tại TPHCM

Ngày 04/05/2018, Côngty XNK FATACO Báo cáo điển hình trong Hội nghị do Bộ lao động TBXH tổ chức tại TPHCM

 

Ngày 04/05/2018, Côngty XNK FATACO Báo cáo điển hình trong Hội nghị do Bộ lao động TBXH tổ chức tại TPHCM

Ngày 04/05/2018, Côngty XNK FATACO Báo cáo điển hình trong Hội nghị do Bộ lao động TBXH tổ chức tại TPHCM: Mô hình thí điểm nhân rộng mô hình điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc đông y do Việt Nam sản xuất theo Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 04/05/2018, Côngty XNK FATACO Báo cáo điển hình trong Hội nghị do Bộ lao động TBXH tổ chức tại TPHCM

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE
CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE