Ngày 09-10/09/2019, Bộ Ngoại Giao tổ chức Hội nghị gặp gỡ các nước Trung Đông và châu Phi

Ngày 09-10/09/2019, Bộ Ngoại Giao tổ chức Hội nghị gặp gỡ các nước Trung Đông và châu Phi

Ngày 09-10/09/2019, Bộ Ngoại Giao tổ chức Hội nghị gặp gỡ các nước Trung Đông và châu Phi.

 

Ngày 09-10/09/2019, Bộ Ngoại Giao tổ chức Hội nghị gặp gỡ các nước Trung Đông và châu Phi.

Ngày 09-10/09/2019, Bộ Ngoại Giao tổ chức Hội nghị gặp gỡ các nước Trung Đông và châu Phi, Cty FATACO Bến Tre  - Dược phẩm Cai nghiện ma túy Bông Sen được chọn báo cáo điển hình về lĩnh vực Cai nghiện ma túy trong Hội nghị. Dịp này Cty FATACO đã báo cáo đến Hội nghị quá trình điều trị bệnh nhân tại Nigeria cũng như tại Châu Phi thành công và Dược phẩm Bông Sen đã được cấp phép nhập và lưu hành tại Châu Phi.

Ngày 09-10/09/2019, Bộ Ngoại Giao tổ chức Hội nghị gặp gỡ các nước Trung Đông và châu Phi

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE
CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE