CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

Tin tức

 

FATACO BENTRE được xét chọn là 01 trong 27 Thương hiệu Tinh hoa ViệtNam

Ngày đăng: 14/09/2015 , Lượt xem: 256

Ngày 17-18/03/2009 tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Quốc tế về kinh tế Đối ngọai Việt Nam năm 2009. Công ty TNHH KD XNK Tổng hợp và DV FATACO Bến Tre được xét chọn là 01 trong 27 Doanh nghiệp Đạt Thương hiệu tinh hoa của Việt Nam.

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE

CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE
CTY TNHHKD XNK TỔNG HỢP & DV FATACO BẾN TRE